Nieuw: StandBy iOS (iPhone) 2.29.5

StandBy iOS (voor iPhone) versie 2.29.5 is maandag 25 oktober uitgebracht in de Apple App Store. Gebruikers worden automatisch geüpdatet of kunnen de update handmatig via de Apple App Store op hun iPhone installeren.

Verbeteringen:

  • De applicatie vraagt de gebruiker direct na het inloggen om ‘altijd toegang te geven’ tot de locatiegegevens.
    • Technische achtergrond: Apple heeft een systeem waarbij apps, zoals de StandBy app, ‘voorlopige’ en ‘permanente’ toegang tot locatiegegevens kunnen krijgen. StandBy vraagt nu direct na de voorlopige toestemming óók om de permanente toestemming. Voorheen moesten gebruikers na een aantal dagen tot weken opnieuw toestemming geven, om hiermee de (eerdere) voorlopige toestemming om te zetten in een permanente toestemming. (Apple heeft helaas voor alle applicatie ontwikkelaars, waaronder dus ook StandBy, een beperking ingesteld waardoor het niet mogelijk is om in één keer de permanente toestemming te verkrijgen)
  • Het aanwezigheidsdetectieysteem is verbeterd om te blijven werken in situaties nadat locaties zijn aangepast en/of verwijderd door beheerders in de StandBy webapplicatie. Na specifieke wijzigingen van locaties konden telefoons in bepaalde gevallen niet meer aanwezig worden gedetecteerd op deze locaties. Ook problemen bij het afwezig melden van gebruikers is voorgekomen.
    • Technische achtergrond: Een drietal patches adresseren de problemen die hiermee zijn ontstaan. Het gaat hoofdzakelijk om het (in de achtergrond) synchroon houden van data op de telefoon met de data op de StandBy servers (locatiegegevens van kantoren/werkplekken). Door één bug raakte het interne synchronisatiemechanisme in de war, met twee andere problemen tot gevolg. Alle drie de problemen zijn opgelost, getest en beschikbaar getesteld aan de gebruikers die hier last van ondervonden.
    • Opmerking: De gebruikers van klanten die hier problemen van hebben ondervonden zijn apart geïnformeerd.