Nieuw: StandBy Web 2.9.16

Vanochtend is versie 2.9.16 uitgerold van de StandBy webapplicatie. Aan deze nieuwe versie zijn een aantal nieuwe functies toegevoegd:

  • Herhalende berichten kunnen worden ingesteld met 2 nieuwe filters:
    • Stuur een (e-mail) bericht naar gebruikers waarvan het account (nog) niet is geactiveerd
    • Stuur een (e-mail) bericht naar gebruikers die de instellingen op hun telefoon met de StandBy app niet volledig correct hebben ingesteld. Gebruikers kunnen als ze de app openen zelf al zien of (en zo ja, welke) problemen er zijn gedetecteerd. Met deze herinneringsfunctie kunnen gebruikers geautomatiseerd een bericht van (bijv. de Hoofd BHVer) ontvangen om ze te herinneren aan bijvoorbeeld een ontbrekende permissie op de telefoon of een instelling die verkeerd staat.
  • Op het alarmdetails scherm kun je nu ook zien wanneer en door wie een alarm opnieuw is verzonden (heralarmering van hetzelfde alarm). In het overzicht is ook te zien welke gebruikers deze heralarmering(en) hebben ontvangen. Dit is afhankelijk van het gekozen heralarmeringsfilter: Alleen aan gebruikers die het alarm nog niet hebben ontvangen, niet hebben gelezen of niet hebben gereageerd.
  • Eerste vertalingen toegevoegd voor Duitse en Franse gebruikers, deze twee nieuwe talen kunnen nu ook worden gekozen in de instellingen (de vertalingen worden komende tijd nog aangevuld en waar nodig gecorrigeerd)
  • Voor beheerders/administrators: Nieuwe systeemconfiguratie opties (’toggles’) toegevoegd voor geavanceerdere functies en/of (geforceerde) instellingen op de apps van gebruikers.