Nieuw: StandBy Alarmcentrale 1.4.1

De StandBy Alarmcentrale is geüpdatet naar versie 1.4.1. Deze versie bevat de mogelijkheid om gebruik te maken volledig nieuwe interface voor het starten van alarmeringen.

De basis van deze nieuwe stapsgewijze alarmering is gebaseerd op het snel en gericht kunnen alarmeren voor grotere bedrijven met meerdere bedrijfspanden/locaties en ‘indoor locaties’. Bedrijven met meerdere locaties kunnen met deze nieuwe functie makkelijker alarmscenario’s delen (‘hergebruiken’) tussen de verschillende bedrijfslocaties. Dankzij deze optimalisatie is minder initieel configuratiewerk vereist.

Wat, waar, wie

Update 1.4.1 stelt de alarmcentralemedewerker 3 vragen om te kunnen alarmeren: Wat is er aan de hand, waar is dit en wie wilt u alarmeren? Zo kunt u kiezen voor een ‘Ongeval’ (wat – het alarmscenario), op kantoorlocatie ‘Hofplein’ en 11e verdieping (waar), en u wilt de meest dichtstbijzijnde BHV’ers oproepen (wie). Voor grotere bedrijfslocaties is het tevens mogelijk om met een extra stap aan te geven waar het incident zich precies afspeelt (Bijvoorbeeld: Kantoorgebouw A – Verdieping 17 – Ruimte B).

Met een druk op de knop verzend de alarmcentrale medewerker, na een korte controle, het alarm en kan er worden gevolgd wie de oproep heeft beantwoord. Zijn dit er voor het gekozen alarmscenario te weinig (geen reactie, niet snel genoeg of een weigering), dan worden er meer BHV’ers opgeroepen.

StandBy zal continue zoeken naar de meest geschikte BHV’er, dit noemen wij ‘opschalend alarmeren’: De meest geschikte BHV’ers worden als eerst opgeroepen op basis van hun functie/rol en huidige locatie ten opzichte van het incident, terwijl het systeem ook zorgt dat er nooit téveel BHV’ers worden opgeroepen als dit niet nodig is voor het incident. Dit resulteert in een efficiënte incidentafhandeling.

Trainen

Om te zorgen dat alarmcentrale medewerkers zich goed kunnen voorbereiden op het verzenden van het alarm, is er een ‘Training modus‘ toegevoegd aan de alarmcentrale. Deze optie kan (onderaan) in de Alarmcentrale worden ingeschakeld, waarna de gebruiker alle opties kan ontdekken en aanklikken zonder (per ongeluk) écht gebruikers te alarmeren. Alleen de alarmcentrale gebruiker zelf zal (indien ook ingelogd in de StandBy app) het alarm ontvangen, onafhankelijk van welk scenario (of andere instelling) er is gekozen.

StandBy Alarmcentrale BHV
StandBy Alarmcentrale BHV